Tagged: san

Praseći san

Kažu da prase sanja kao čovekMože li ono da padaU dve stotine milja dubokSan i java da budu u ravniMože li praseći mozak da sanja likDrugu praseću dušuI zaptiveno sećanje da vrati Da u...