Kategorija: Poezija

Krug na krilima pesme

Krug na krilima pesme

U sutonu letnje noći, tihi povetarac se šetao pomalo oronulim, ali još uvek dobro stojećim zidinama tvrđave što je težila ka nebu sa prosutim zvezdama. Pod mesečevim sjajem prelivalale su se i stapale jedva...

Madam

Madam

Njen francuski cicani kroj haljine, gledan ispod stola, uvrtao bi se na stotine božansko pompastih volana, boje smeđeg šlaga, serviran da se rastrgne. Gledao sam joj krajičke karnera i kroj od stotinu naprslina, nabranog...

Koštac sa mnom i sa mnom

Ne čuju, ne razumeju,Oni što vole najviše, vole duž granica ograničeno,Oni i njihova ljubav, prolazni,  nesavršeni, Sipaju mastilo u hodu, lelujaju bez pogovora.Ne lepi im krivicu, samo su slabi, ne gaji osećaj što zamerku...